HELMI

03/11/2014
Jaa kavereillesi:
/// Kolme kysymystä tietojärjestelmän käytettävyydestä

03.11.2014

Jaa kavereillesi:

Tietojärjestelmän käyttäminen voi joskus olla hankalampaa kuin toivoisi. Toisinaan käyttäjät sortuvat syyttämään itseään, vaikka yleensä ongelmat ovat muualla kuin tuolin ja tietokoneen välissä. Järjestelmän käytettävyystesti on kuitenkin helppo tehdä ilman erikoislaitteita. Se tapahtuu seuraavasti:

Avaa ohjelma, jolla työskentelet, ja tee seuraavat kysymykset:

  1. Onko käyttöliittymä ymmärrettävä?
  2. Ovatko toiminnot selkeästi esillä?
  3. Onko se yhteensopiva muiden käyttämiesi järjestelmien kanssa?

Jos vastasit kieltävästi yhteenkään edellisistä kysymyksistä, kannattaa pohtia, onko asialle tehtävissä jotain.

 

Kouluhallinnon ohjelmistot kehittyvät jatkuvasti. Myös ympäristön vaatimukset muuttuvat. Päivittäin käytettävät järjestelmät saattavat tarvita ominaisuuksia, jotka vastaavat käyttäjien uusiutuviin tarpeisiin. Kouluhallinnon ohjelmistoilla on poikkeuksellisen paljon erilaisia, hyvin dynaamisia käyttäjäryhmiä: päätöksentekijät, opettajat, vanhemmat ja oppilaat. Kuinka teidän käyttämänne järjestelmä on ottanut huomioon käyttäjien toiveet ja muuttuvat ympäristöt? Onko teitä kuunneltu?

Helmi on nykyaikainen, helppokäyttöinen, täysin Internet-pohjainen kouluhallinnon ohjelmisto. Sen kehitystyössä ovat opetusalan ammattilaiset olleet itse mukana. Sen ohjattu käyttöönotto, muunneltavuus ja joustavuus ovat ominaisuuksia, joita käyttäjät arvostavat. Päättäjän kannalta Helmen selkeä hinnoittelu helpottaa budjetointia ja kuluseurantaa.

Oppilashallintojärjestelmän vaihtaminen uuteen ei ole vaikeaa, eikä sitä tarvitse pelätä – tiedonsiirto vanhasta järjestelmästä ja Helmen käyttöönotto suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

 

Riihimäen sivistystoimenjohtaja Esa Santakallio kertoo: ”Halusimme itse määritellä, millaisia tarpeita asetamme oppilashallintojärjestelmälle. --- Helmi-järjestelmä oli ainoa, joka ilmoitti täyttävänsä kriteerit.” (lue koko täältä)

Uutisten aihealueet